Vervolgsessies

Vervolgsessies | € afhankelijk van de ernst van het gedrag

Tijdens de vervolgsessie gaan we daadwerkelijk aan de slag. We gaan in huis aan het werk, we pakken de tuin erbij. Gaat dit goed, dan gaan we ook de straat op.

Als het ongewenste gedrag niet al te ernstig is, kan een vervolgsessie ook aansluitend op het intake gesprek plaatsvinden. Soms is het fijn de dingen direct aan te pakken.

Meestal is 1 sessie voldoende om hond en baas op het nieuwe spoor te zetten. Zijn meerdere sessies nodig, dan bespreek ik dat uiteraard eerst met je.

Alle sessie zijn bij je thuis, omdat ik het belangrijk vind de hond in zijn eigen omgeving te zien.

 

Voor kilometervergoeding reken ik  € 0,40 per gereden kilometer